In deze privacyverklaring lees je hoe Jouw Huismakelaar omgaat met jouw gegevens.

Welke gegevens worden door ons vastgelegd?

Jij verkoopt of verhuurt je object

Wanneer jij ons als makelaar inschakelt bij de verkoop of verhuur van jouw object, dan legt ons makelaarskantoor de volgende gegevens vast:

 • Je naam, adres en contactgegevens zoals jouw telefoonnummer en e-mailadres
 • De reden van verkoop of verhuur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk
 • De datum van aanmelding van het object en de periode dat het object te koop of te huur staat of heeft gestaan
 • De omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs of huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en de WOZ-waarde
 • Beeldmateriaal zoals foto’s en video’s van het object.
 • De reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht
 • Wanneer het object is verkocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de verkoop- of verhuurprijs en de transactiedatum
 • Overige informatie die je aan ons verstrekt  

Je bent op zoek naar een ander object

Wanneer je Jouw Huismakelaar inschakelt bij de aankoop of huur van een object of een bezichtiging doet bij een object, dan kan Jouw Huismakelaar de volgende gegevens vastleggen:

 • Jouw naam, adres en contactgegevens zoals jouw telefoonnummer en e-mailadres
 • Het zoekprofiel waarin jouw wensen omtrent een object zijn opgenomen
 • Gegevens over je huidige object zoals de koop- of huurprijs de reden van koop of huur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk
 • Jouw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling
 • Wanneer je een object hebt gekocht of gehuurd: de transactiegegevens zoals de koop- of huurprijs en de transactiedatum
 • Overige informatie die je aan ons verstrekt  

Je koopt of huurt een object van iemand die gebruik maakt van Jouw Huismakelaar.  

Wanneer je een object hebt gekocht of gehuurd en de verkoper of verhuurder heeft zich laten bijstaan door Jouw Huismakelaar, dan kan Jouw Huismakelaar de volgende gegevens vastleggen:

 • Jouw naam, adres en contactgegevens zoals jouw telefoonnummer en e-mailadres
 • Gegevens over het object die je hebt gekocht of gehuurd zoals het adres, kenmerken van het object , de koop- of huurprijs en de transactiedatum
 • De reden van koop of huur
 • Jouw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling
 • Gegevens over uw oude object zoals de koop- of huurprijs
 • Overige informatie die je aan ons verstrekt   

Waar gebruikt Jouw Huismakelaar deze gegevens voor?

Je verkoopt of verhuurt jouw object of je bent op zoek naar een ander object

Jouw Huismakelaar gebruikt jouw gegevens om de bemiddelingsopdracht die je ons hebt verleend uit te voeren. Jouw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

 • Om jouw object bij het publiek onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld op Funda, op de website van ons makelaarskantoor of in verkoopbrochures
 • Om taxaties en andere waardebepalingen uit voeren (jouw object wordt alleen als referentiepand gebruikt)
 • Voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat Jouw Huismakelaar de dienstverlening kan verbeteren
 • Voor het toezenden van informatie over producten en diensten van Jouw Huismakelaar; je kunt je hier elk gewenst moment voor afmelden

Je bent op zoek naar een ander object

Wanneer je Jouw Huismakelaar inschakelt bij de aankoop of huur van een object of een bezichtiging doet bij een object. Jouw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

 • Om informatie toe te sturen omtrent andere objecten
 • Om het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren
 • Voor het opstellen van formele documenten; Koopakte, koopovereenkomst, (OTD) Opdracht tot dienstverlening of Taxatierapport  

Je koopt of huurt een object van iemand die gebruik maakt van de dienstverlening van Jouw Huismakelaar
Jouw Huismakelaar gebruikt jouw gegevens om contact met je te onderhouden, bijvoorbeeld om u de koopovereenkomst toe te sturen. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

 • Voor adviesdoeleinden, wanneer je daarom vraagt
 • Voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren
 • Voor het opstellen van formele documenten; Koopakte, koopovereenkomst, (OTD) Opdracht tot dienstverlening of Taxatierapport

Beveiliging en bewaartermijn

Jouw Huismakelaar zal ervoor zorgen dat jouw gegevens adequaat worden beveiligd zodat jouw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Jouw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.

Inzage, correctie en verwijdering

Verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens te richten aan Jouw Huismakelaar onder vermelding van jouw naam en adres. Ons makelaarskantoor zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal ons makelaarskantoor de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Vragen?

Wij nemen jouw privacy erg serieus. Heb je vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met Jouw Huismakelaar